...
Fanatic

Et boost i online omsætning med Google Ads

Fanatic er en hobby– og rollespilsbutik, som sælger bl.a. rollespil, kortspil, brætspil, figurspil og merchandise både online og fra fysiske butikker. SearchComet blev tilkaldt for at tæmme udyret, de kaldte ‘Google Ads’.

RESULTATER

Hvad blev resultatet af arbejdet?

Som e-handels virksomhed er det tydeligt i tallene, når Google Ads ikke fungerer. Her kan man måle omsætning op imod annonceforbruget, og her skal tingene give mening ud fra indtjeningen på produkterne. Inden igangsættelse af Google Ads afstemmer SearchComet altid ønsker til afkast (ROAS/ROI), da det er et vigtigt skridt i processen til at skabe den rette strategi og opsætning for platformen og virksomheden.

Samarbejdet mellem Fanatic og SearchComet har resulteret i en flot udvikling henover de sidste 12 måneder.

+ 0 %
Stigning i omsætning
+ 0 %
Udvikling i total trafik
+ 0 %
Stigning i transaktioner

Fanatic har oplevet et boost i omsætning, efter vi fik SearchComet til at optimere vores Google Ads. Det har været et rigtig godt samarbejde, hvor de løbende har udfordret vores setup og skubbet os fremad til at opnå bedre resultater med digital marketing. Derfor vil jeg gerne give SearchComet min varmeste anbefaling.

Daniel Steinaa

Ejer og Warboss, Fanatic

Mere i dybden

Et effektivt og kompetent Google Ads setup

Som et led i optimeringen af Google Ads for Fanatic startede SearchComet med at sikre, det rette tekniske setup var på plads. Her blev produktdata i Google Merchant Center kontrolleret for at sikre, at der var en god dækning af alle relevante produktgrupper, og sideløbende blev sporingsopsætningen på hjemmesiden også tjekket, da det er vigtigt at denne er opsat korrekt.

Som et led i Google Shopping Ads optimeringen foretog SearchComet også løbende stikprøver for at finde ud af, om Fanatics priser, produktudvalg og produktoplysninger var konkurrencedygtige og fyldestgørende.

Google Shopping Ads kan være en god kampagnetype til at drive salg, men på disse søgninger er vi lagt nede i købstragten, og her er prisen en vigtigt parameter. Derfor er det vigtigt at være bevidst om, hvor man ligger i forhold til konkurrenterne. Ellers risikerer man, at det går hårdt ud over ens afkast.

Derudover er det vigtigt, at ens produktdata også er fyldestgørende, da det er med til at øge konverteringsraten og eksponeringsandelen på Google. Her skulle der f.eks. omstruktureres i produktgrupperingerne for Fanatic, således produkterne blev inddelt korrekt, så efterfølgende dataanalyser kunne foretages og hjælpe til at identificere de vigtigste produktgrupper, så de kunne prioriteres.

Ud over optimering af Google shopping feedet kom SearchComet også med forslag til, hvordan brugervenligheden på sitet kunne forbedres. Derudover var SearchComet løbende i dialog omkring øvrige muligheder for annoncering og hvordan budgetter og performance kunne skaleres for forretningen.

Selvom Google Shopping var et vigtigt redskab, så var der også fokus på at skabe synlighed på højrelevante søgeord med søgekampagner. Her skabte SearchComet synlighed på højrelevante søgeord for specifikke produkter, produktkategorier og overordnede produktbrands, der tidligere havde klaret sig godt.

Her sikrede løbende optimering, at alle irrelevante eksponeringer blev sorteret fra, samt at den korrekte klikpris blev etableret, der kunne skabe et positivt afkast for søgeordene.

KONTAKT OS

Skal vi skabe synlighed for din virksomhed?

Søger du specialister i digital marketing, og har du brug for et team, der kan skabe synlighed for din virksomhed? Ikke nok med at vi er eksperter med stor erfaring inden for mange brancher, men vi formår også at gøre det forståeligt for dig, som netop skal til at starte rejsen.

Christian Jessen
Marketing specialist & Partner

Christian Jessen
Marketing specialist & Partner

DET RETTE MATCH

Er vi det rigtige bureau for jeres forretning?

Inden du indleder et samarbejde med os, sørger vi altid for en grundig forventningsafstemning. Vi synes, det er vigtigt at få italesat værdierne, så vi sikrer, at der er et godt match inden igangsættelse. Herunder er der nogle typiske kendetegn på et godt og mindre godt match.

Vi er et godt match, hvis I...

Vi er nok ikke de rigtige, hvis I...

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.