...
Indkom

Kan digital marketing understøtte telefonisk mødebooking?

INDKOM er et konsulenthus, der yder professionel sparring og  vejledning til SMVer inden for økonomi, salg, HR, virksomhedsstrategi og organisationsudvikling. INDKOM kontaktede SearchComet for at teste, om digital markedsføring kunne blive en kilde til leadgenerering, der kunne supplere mødebooking-aktiviteter.

RESULTATER

Hvad blev resultatet af arbejdet?

INDKOM brugte mødebooking som den primære metode til at tiltrække nye kunder til forretningen. Kold kanvas salg kan være en stor kilde til leads, men har også nogle begrænsninger.

Her var digital markedsføring en oplagt mulighed for at supplere kold kanvas indsatsen, da digital markedsføring kan skabe varme leads, der selv har indledt kontakten, hvorved succesraten stiger markant. Derudover betyder de mange målretningsmuligheder inden for digital marketing, at en markedsføringsindsats kan målrettes mod udvalgte segmenter, så der målrettes mod personer, der er i markedet for virksomhedens ydelser. 

Ved at udvælge og udnytte de rette muligheder, og ved at arbejde med INDKOMs digitale profil, har vi set en markant stigning på mange af de vigtigste KPIer under samarbejdet.

+ 0 %
Stigning i downloads
+ 0 %
Stigning i konv.rate
+ 0 %
Udvikling i total trafik
+ 0 %
Udvikling i organisk trafik
Mere i dybden

Kold kanvas & varme leads

Missionen var klar.

INDKOM havde allerede et system til at nå ud til nye kunder med opsøgende salg, men der var potentiale for at optimere salgsindsatsen ved at øge taletiden med kvalificerede leads og sænke tiden brugt på de, der er ‘uinteresserede’.

Med dette mål for øje, indgik INDKOM og SearchComet et samarbejde baseret på optimering af hjemmesidens synlighed gennem SEO samt annoncering på Google og Facebook.

Google tilbyder virksomheder en unik mulighed for at være synlig på relevante søgninger, der foretages på Google, som indikerer at brugerne er i markedet for virksomhedens produkter. Ved at være synlige på disse søgninger, kan vi overtale brugerne til at vælge INDKOM som deres fremtidige samarbejde.

Derudover skulle vi være synlige på Facebook, hvor vi fik nye tilmeldinger til INDKOMs nyhedsbrev gennem annoncering for INDKOMs mest populære værktøjer og artikler.

For SEO var fokus indledningsvist på de tekniske udfordringer, der var på siden, hvorefter vi skiftede fokus til udvikling af hjemmesiden med nyt content og optimering af eksisterende indhold. Dette gav hurtigt en god stigning i INDKOMs organiske synlighed.

Samarbejdet bar hurtigt frugt, hvilket medførte en øget indsats på de forskellige platforme, som udmøntede sig i flere downloads og dermed nogle varme emner, som mødebookerne kunne ringe på.

Alt i alt er dette samarbejde et bevis på, at digital marketing kan understøtte telefonisk mødebooking, og at de sammen kan skabe en effektiv salgsmaskine.

Vi er glade for at have en samarbejdspartner som SearchComet, som med deres stærke digitale kompetence og ærlige jyske sparring, har været lige dét, vi har haft brug for på vores digitale rejse. Stor og varm anbefaling fra INDKOM.

Claus Damsgaard

Partner og Management konsulent, INDKOM ApS

Fokus og strategi

Under hele samarbejdet har vi ageret sparringspartner, hvor vi løbende har haft en dialog om strategien og hvilke platforme og muligheder, der skulle testes af.

Særligt ifm. SEO har der været meget dialog omkring strategien for hjemmesiden, og hvad der skal til for at skabe organisk synlighed på Google. Der er mange svære overvejelser, da SEO omhandler implementering af tekst og redigering af hjemmesidens struktur, hvilket har betydelige konsekvenser for forretningens ansigt udadtil. Her er kunsten at sammensmelte forretningens behov med de krav, Googles algoritme stiller hjemmesider, hvis man skal gøre sig forhåbninger om at ligge højt på Google.

Ligeledes har vi været i tæt dialog omkring fokusområder for annonceringen. Her er også mange muligheder, der kan testes af, som alle har en berettigelse i en markedsføringsplan. F.eks. har INDKOM et rigt univers af content, der nemt kan udnyttes til at skabe nyhedsbrevtilmeldinger. Men en nyhedsbrevtilmelding er naturligvis ikke det samme som et varmt lead, så her har det været nødvendigt at identificere fokusområder og potentiale, så de rette kampagner kunne igangsættes. 

Denne strategiske sparring slutter aldrig, og der er sjældent en konklusion på sådanne overvejelser. Det er en naturlig del af digital marketing, da man konstant er i udvikling og bliver klogere, hvor resultatet af ens anstrengelser gerne skal være en nær konstant forøgelse af trafik og leads, hvilket altid er vores mål.

KONTAKT OS

Skal vi skabe synlighed for din virksomhed?

Søger du specialister i digital marketing, og har du brug for et team, der kan skabe synlighed for din virksomhed? Ikke nok med at vi er eksperter med stor erfaring inden for mange brancher, men vi formår også at gøre det forståeligt for dig, som netop skal til at starte rejsen.

Christian Jessen
Marketing specialist & Partner

Christian Jessen
Marketing specialist & Partner

DET RETTE MATCH

Er vi det rigtige bureau for jeres forretning?

Inden du indleder et samarbejde med os, sørger vi altid for en grundig forventningsafstemning. Vi synes, det er vigtigt at få italesat værdierne, så vi sikrer, at der er et godt match inden igangsættelse. Herunder er der nogle typiske kendetegn på et godt og mindre godt match.

Vi er et godt match, hvis I...

Vi er nok ikke de rigtige, hvis I...

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.