...
Nærrevision

Kan man skabe en lokal og nærværende digital synlighed?

Nærrevision er revisionsfirma med kontorer i Hillerød og Frederiksværk. De har fokus på tilstedeværelse i lokalområdet og nærværende samarbejder med deres kunder. Gennem en indsats på SEO og Google Ads fik SearchComet til opgave at skabe flere relevante leads og bidrage til mere vækst for Nærrevision.

RESULTATER

Hvad blev resultatet af arbejdet?

Samarbejdet med Nærrevision har været med henblik på optimering af virksomhedens online synlighed i nærområdet af kontorene i Hillerød og Frederiksværk. Ud over at have arbejdet med hjemmesidens organiske synlighed gennem SEO, har SearchComet også stået for Nærrevisions online annoncering på Google og displaynetværket.

SearchComet har også assisteret Nærrevision med hjemmesideopgaver, f.eks. udvikling af nye sider, udarbejdelse og implementering af tekst, udarbejdelse af nye sektioner og andre opgaver, der sikrer at hjemmesiden er opdateret og aktuel. Ligeledes har SearchComet hjulpet med at optimere brugeradfærden på hjemmesiden gennem konverteringsoptimering, så de øvrige aktiviteter kunne blive mere effektive.

Arbejdet med SEO kan tydeligt ses i nedenstående graf, hvor de nye sider har skabt øget synlighed på højrelevante søgeord.

Stærkt opadgående SEO udvikling for Nærrevision

SearchComet har været gode til at imødekomme os og vores behov i et samarbejde om online markedsføring. De har skabt nogle gode resultater, som har udfordret vores tidligere salgskanaler og gjort, at vi i fremtiden vil satse mere digitalt.

Dennis Mikkelsen

Partner og godkendt revisor, Nærrevision

Mere i dybden

Et lokalt fokus

Nærrevision har fokus på at være lokale og koble deres stærke kompetencer med kendskab inden for nærområdet. Det giver dem de bedste muligheder for at rådgive og sparre med de små- og mellemstore virksomheder, som også driver forretning i samme områder. 

Med et begrænset budget afsat til digital marketing, er det vores opgave som bureau, at bruge pengene smart. Derfor har vores fokus fra starten været, at få opbygget en lokal synlighed, hvor Nærrevisions Unique Selling Points (USP’er) blev kommunikeret tydeligt.

Gennem Google Ads har vi haft et geografisk fokus og oprettet kampagner målrettet alle områder inden for en bestemt radius af kontorerne i hhv. Hillerød og Frederiksværk.

Under samarbejdet har SearchComet også stået for udarbejdelse af grafisk materiale for Nærrevision, både på hjemmesiden med også til annonceringen, hvor nye displaybannere f.eks. har været på dagsordenen.

Ligeledes har lokal SEO skabt en øget organisk synlighed, hvor geografiske sider har været med til at øge relevansen af den trafik, der er kommet ind. Dette har også bidraget positivt til målet om at få flere henvendelser og nye kunder.

KONTAKT OS

Skal vi skabe synlighed for din virksomhed?

Søger du specialister i digital marketing, og har du brug for et team, der kan skabe synlighed for din virksomhed? Ikke nok med at vi er eksperter med stor erfaring inden for mange brancher, men vi formår også at gøre det forståeligt for dig, som netop skal til at starte rejsen.

Christian Jessen
Marketing specialist & Partner

Christian Jessen
Marketing specialist & Partner

DET RETTE MATCH

Er vi det rigtige bureau for jeres forretning?

Inden du indleder et samarbejde med os, sørger vi altid for en grundig forventningsafstemning. Vi synes, det er vigtigt at få italesat værdierne, så vi sikrer, at der er et godt match inden igangsættelse. Herunder er der nogle typiske kendetegn på et godt og mindre godt match.

Vi er et godt match, hvis I...

Vi er nok ikke de rigtige, hvis I...

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.