...
Watersystems

614% stigning i organisk synlighed YOY

Watersystems A/S producerer og installerer biologiske spildevandsrensningsanlæg. Med over 4.000 installerede anlæg er de en af Danmarks førende inden for området. SearchComet fik til opgave at skabe mere relevant trafik og henvendelser gennem en indsats på SEO, Google Ads, Bing Ads og Facebook Ads.

RESULTATER

Hvad blev resultatet af arbejdet?

Watersystems indledte et samarbejde med SearchComet, hvor fokus var at øge hjemmesidens synlighed på vigtige søgeord samt at få en samarbejdspartner, der kunne hjælpe med opsætning og administrationen af Watersystems digitale aktiviteter og aktiver. 

Gennem samarbejdet har Watersystems set en stigende udvikling i synlighed på tværs af kanaler, der sammenlagt har medført en stigning på 59,19% i antal besøgende på hjemmesiden på tværs af kanaler year-over-year.

+ 0 %
Udvikling i organisk synlighed
+ 0 %
Udvikling i trafik til hjemmesiden
+ 0 %
Stigning i gns. placering for alle søgeord
Graf over Watersystems SEO udvikling som kunde hos SearchComet
Mere i dybden

Et tæt samarbejde med fokus på udvikling af synligheden, hjemmesiden og annonceringen

Watersystems er glade for samarbejdet, som efter en grundig indsats på SEO – med den rette prioritering af arbejdet – har skabt en markant stigning i synlighed på Google.

I starten af samarbejdet var fokus at få styr på det tekniske. Derfor blev der opsat korrekt sporing af mål, så det nu var muligt at måle og optimere mod ønskede handlinger som f.eks. klik på telefonnumre og mailadresser. 

Derudover blev der fokuseret på den tekniske opsætning af hjemmesiden, da dette er vigtigt for at få en god start for SEO-indsatsen. Hvis en hjemmeside har tekniske udfordringer, så kan det nemlig medføre seriøse konsekvenser for hjemmesidens eksisterende eller potentielle online synlighed.

Første fokus for on-page SEO-indsatsen var, at få optimeret de eksisterende produktsider, så Watersystems produkter kunne få mere synlighed ved generiske søgninger på Google og Bing. 

Behovet for nye spildevandsrensningsanlæg starter ofte hos privatpersoner, som har fået et påbud fra deres kommune. Derfor blev det et fokus at skabe mere synlighed for lokale søgninger gennem Local SEO. 

Her blev der bl.a. optimeret på Google My Business profilen, så den blev mere fremtræden, og der blev oprettet en række sider med geografisk fokus, så synlighedens også steg på disse søgninger.

Sideløbende har SearchComet haft fokus på at skabe bedre synlighed på Google og Facebook gennem annoncering. Her har målet været at øge eksponeringsandelen på de vigtigste produktsøgeord, f.eks. ved at fordele budgettet korrekt og byde den rette klikpris, der kunne skabe en optimal synlighed for disse søgeord.

Pga. den demografiske fordeling hos Watersystems brugere, blev der også oprettet en Microsoft Advertising (Bing Ads) konto for Watersystems, så der kunne annonceres på søgemaskinen, Bing. Bing er et vigtigt redskab, når mange af ens brugere er lidt ældre, da dette segment ofte bruger Bing, da det er standardsøgemaskinen for styresystemet Windows. 

Under hele samarbejdet har SearchComet haft ansvaret for Watersystems hjemmeside, hvor der bl.a. er arbejdet med opdatering af design, oprettelse af stillingsopslag, implementering af chatfunktion, opdatering af sider og meget andet. Ligeledes har SearchComet også hjulpet med optimering af Watersystems YouTube kanal, f.eks. ved implementering af fyldestgørende beskrivelser, playlister og meget andet.

SearchComet er vores go-to med alt inden for det digitale. De styrer vores Google– og Facebook-aktiviteter, samt hjemmeside på et rigtig professionelt niveau. De reagerer hurtigt og effektivt på vores henvendelser og ønsker, og kommer også med proaktive tiltag, som har skabt bedre resultater for Watersystems.

Alexander Moseler

Adm. direktør, Watersystems A/S

Mere i dybden

Nyt liv til Facebook Ads

Som et led i at skabe bedre performance for Watersystems optimerede SearchComet indledningsvist det tekniske på Facebook, så der var styr på hygiejnefaktorerne.

Herefter blev de mange kreativer udnyttet, Watersystems allerede havde fået udarbejdet, hvor disse blev skubbet ud til relevante segmenter. Her blev der bl.a. målrettet personer, der tidligere havde besøgt hjemmesiden, men derudover blev der også målrettet mod en række højrelevante generiske målgrupper, der var tilgængelige via Facebooks intelligente og algoritmebaserede målgruppesystem.

Efter noget tid, skal der dog nyt materiale til, og her stod SearchComet for udvikling af grafisk materiale, der kunne skabe fornyet engagement hos potentielle kunder. Derudover var det naturligvis vigtigt, at materialet var moderne og inspirerende, så det komplimenterede Watersystems kvalitet og professionalisme. 

I samme omgang blev der også udarbejdet grafisk materiale til Google Ads, så den samme visuelle identitet kunne være gennemgående for alle platforme, så de komplimenterede hinanden og fortalte en fælles historie.

Dette, og meget andet, er en naturlig del af et samarbejde med SearchComet.

 

KONTAKT OS

Skal vi skabe synlighed for din virksomhed?

Søger du specialister i digital marketing, og har du brug for et team, der kan skabe synlighed for din virksomhed? Ikke nok med at vi er eksperter med stor erfaring inden for mange brancher, men vi formår også at gøre det forståeligt for dig, som netop skal til at starte rejsen.

Christian Jessen
Marketing specialist & Partner

Christian Jessen
Marketing specialist & Partner

DET RETTE MATCH

Er vi det rigtige bureau for jeres forretning?

Inden du indleder et samarbejde med os, sørger vi altid for en grundig forventningsafstemning. Vi synes, det er vigtigt at få italesat værdierne, så vi sikrer, at der er et godt match inden igangsættelse. Herunder er der nogle typiske kendetegn på et godt og mindre godt match.

Vi er et godt match, hvis I...

Vi er nok ikke de rigtige, hvis I...

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.