...

Google Analytics 4

Vi hjælper dig med at skabe det bedste data-setup med Google Analytics 4

Fordelene

Hvad får du ud af en professionel opsætning af sporing?

Lige siden Google fortalte, at de ville lukke ned for Universal Analytics (GA3) i sommeren 2023 er det blevet klart, at alle virksomheder skal have en Google Analytics 4 konto, for at kunne bevare og forbedre deres data- og kundeindsigt.

Med data kan du tage de helt rette beslutninger, men GDPR, iOS14 og andre tiltag hos tredjeparter har betydet, at dataindsamling har været under konstant angreb. Google har udviklet Google Analytics 4 som et svar på disse udfordringer, og det er derfor dit bedste bud på at bevare, men også bedre, din indsigt i din data.

Machine learning

Med machine learning algoritmer kan Google Analytics 4 modellere din data og udfylde de huller du har i dit datasæt.

GDPR-compliant

Google Analytics 4 er 100% GDPR-compliant, både nu og i fremtiden, eftersom der kan spores helt uden cookies.

Hændelsesbaseret

Ved at fokusere på hændelser får du mere præcis måling af dine brugeres adfærd og engagement på din side.

Mulighederne

Hvad kan du med Google Analytics 4?

Data er nøglen til din succes, og på trods af de mange begrænsninger der er ift. dataindsamling er der ligeledes kommet mange nye muligheder. Det kræver dog ekspertise og en indsats at udnytte disse muligheder.

Kort om

Komplekse dataanalyser med Google Analytics 4

Vi kender efterhånden alle Universal Analytics (GA3) og dets mange rapporter, der skabte nem indsigt i de fleste områder for hvermand. Med Google Analytics 4 går vi dog en fremtid i møde, hvor indsigten ikke kommer automatisk, men hvor indsigten derimod skal segmenteres, filtreres og indstilles, før den bliver tydelig og brugbar.

Derfor er Google Analytics 4 også et værktøj, der løbende skal udvikles og formes til din forretning. Det er både godt og skidt. På den ene side er det sværere at opnå de simpleste dataindsigter, men på den anden side tvinger det dig til at tage alle de beslutninger omkring din data, der tidligere blev taget for givet.

Slutresultatet er, at Google Analytics 4 vil blive et langt mere værdifuldt værktøj for din virksomhed, der i større grad vil agere som performance dashboard og grundlag for alle dine beslutninger.

Der kan opbygges komplekse rapporter, og der kan spores på de mindste adfærdsmønstre på hjemmesiden, hvilket vil give dig indsigt i data som aldrig før. Få din data præsenteret i overskuelige tabeller, diagrammer eller grafer, og vend og drej alle tallene, så du ser tallene fra alle dets vinkler. Herved får du en unik indsigt i din data, der kan gøre dig klog på dine brugeres rejse og behov.

En anden fordel, som mange ikke taler om, er at Google Analytics 4 også er enden på de værste typer af spamtrafik. Med Google Analytics fokus på aktive brugere, vil eventuelt spam trafik automatisk blive sorteret fra i dine rapporter, så du ikke længere får falske tal, som er med til at mudre din data og gøre det sværere at tage de rette beslutninger.

Vil du have hjælp til opsætning af din GA4 konto, eller vil du have hjælp til at få større indsigt i din data, så kan du kontakte os for en uforpligtende snak og tilbud.

KONTAKT OS

Skal vi skabe synlighed for din virksomhed?

Søger du specialister i digital marketing, og har du brug for et team, der kan skabe synlighed for din virksomhed? Ikke nok med at vi er eksperter med stor erfaring inden for mange brancher, men vi formår også at gøre det forståeligt for dig, som netop skal til at starte rejsen.

Morten Lundgaard
Marketing specialist & Partner

Morten Lundgaard
Marketing specialist & Partner

DET RETTE MATCH

Er vi det rigtige bureau for jeres forretning?

Inden du indleder et samarbejde med os, sørger vi altid for en grundig forventningsafstemning. Vi synes, det er vigtigt at få italesat værdierne, så vi sikrer, at der er et godt match inden igangsættelse. Herunder er der nogle typiske kendetegn på et godt og mindre godt match.

Vi er et godt match, hvis I...

Vi er nok ikke de rigtige, hvis I...

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.