...

Omnichannel strategi

Nå dine ambitiøse målsætninger med en omnichannel strategi, der kobler digitale marketingdiscipliner med holistisk analyse

Fordelene

Hvad er fordelene ved en omnichannel strategi?

Har du ambitiøse målsætninger med din digitale marketing, er omnichannel marketing (også kaldet multichannel markedsføring) en nødvendighed for at imødekomme dem. Med omnichannel kobler vi alle marketing discipliner sammen og laver en holistisk strategi, og således øger vi mulighederne for skabelse af synergieffekter på tværs af digitale marketingaktiviteter.

For at du får mest ud af din omnichannel strategi, indleder vi altid vores analyse med en grundig undersøgelse af dine muligheder gennem en markedstrendanalyse samt en kvalitativ konkurrentanalyse. Herefter udarbejder vi en potentialeanalyse, der kigger på tværs af alle marketingdiscipliner for at kortlægge, hvor og hvordan I har størst vækstpotentiale — og dermed kan opnå størst succes online.

Det grundige forarbejde sikrer, at vi får afdækket alle dine muligheder, inden vi går i gang med at planlægge og tilrettelægge din omnichannel marketing strategi.

Mere valide datasæt

Vi opererer på flere kanaler, og dermed kan vi også bedre se samspillet mellem kanaler og hvordan de assisterer hinanden. Hvordan starter og slutter rejsen?

Bedre lønsomhed

Analyse af omnichannel-data vil kunne fortælle dig, hvor og hvornår du skal koncentrere dig om en bestemt kanal mere end de andre for et langt mere rentabelt afkast.

Øget synlighed

Med omnichannel marketing får du budskabet ud på tværs af flere kanaler. Kanalens målretning udnyttes til at ramme forbrugeren på det rette tidspunkt.

Mulighederne

Hvordan hjælper vi dig med planlægge en omnichannel strategi?

Med vores mange årige erfaring inden for digital marketing vil vi kunne hjælpe dig med at få tilrettelagt en grundig strategi, hvor vi udnytter de synergieffekter, man kan skabe mellem digitale kanaler. Vi hjælper bl.a. med:

Vi hjælper dig med at have fokus på dine nuværende KPI’er, hvortil vi også udfordrer dig ift., hvad der ellers kunne være muligt. Hertil sørger vi for at kortlægge hele omnichannel strategien, hvortil vi kommer med anbefaling til implementeringen til hver enkel disciplin. Ud fra vores dybdegående analyse, ved vi hvornår hver disciplin i din omnichannel strategi bør eksekveres.

Vi har hjulpet flere kunder med en omnichannel marketing strategi, og vi har set fantastiske resultater på disse strategier. Skal vi hjælpe dig med en omnichannel strategi, står vi klar til at høre nærmere fra dig.

DET RETTE MATCH

Er vi det rigtige bureau for jeres forretning?

Inden du indleder et samarbejde med os, sørger vi altid for en grundig forventningsafstemning. Vi synes, det er vigtigt at få italesat værdierne, så vi sikrer, at der er et godt match inden igangsættelse. Herunder er der nogle typiske kendetegn på et godt og mindre godt match.

Vi er et godt match, hvis I...

Vi er nok ikke de rigtige, hvis I...

KONTAKT OS

Skal vi skabe synlighed for din virksomhed?

Søger du specialister i digital marketing, og har du brug for et team, der kan skabe synlighed for din virksomhed? Ikke nok med at vi er eksperter med stor erfaring inden for mange brancher, men vi formår også at gøre det forståeligt for dig, som netop skal til at starte rejsen.

Christian Jessen
Marketing specialist & Partner

Christian Jessen
Marketing specialist & Partner

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.