...

Markedsføring på nettet

Skab synlighed med professionel og effektiv markedsføring på nettet. 
Digital Strategi

Markedsføring på nettet

Markedsføring på nettet er en unik mulighed for, at du kan få din virksomhed ud til dine potentielle kunder. Der har aldrig været så mange muligheder for at målrette dine vigtigste brugere på nettet, og derfor er det en mulighed, du ikke må ignorere. De mange muligheder er både godt og skidt – det er skidt, hvis du ikke ved, hvordan du opnår det potentiale, der er online, men det er godt, hvis du forstår at udnytte mulighederne bedst muligt.

Hos SearchComet hjælper vi virksomheder med markedsføring på nettet, hvor vi hjælper med eksekvering såvel som prioritering af aktiviteter, så I opnår den bedste effekt. Vi går ind for et troværdigt og gennemsigtigt samarbejde, og vi tager dig med på rejsen (hvis du ønsker dette), så du er med i processerne og er bevidst om, hvad vi foretager os. Til dette formål laver vi bl.a. månedlige statusser, hvor du får en komplet liste over udførte opgaver og månedens tal.

Hvis du ønsker markedsføring på nettet, så er du velkommen til at tage fat i os og høre mere om et samarbejde. Vi tilbyder et gratis og uforpligtende møde, hvor vi lærer hinanden at kende, så vi bliver klarere på, om vi er det rigtige match.

Om Searchcomet

Sådan sikrer vi din digitale succes

Drømmer du om at øge din online synlighed, få mere relevant trafik til din hjemmeside og dermed få flere leads og konverteringer — så lad os samarbejde om at gøre netop dét.

SearchComet er et passions- og datadrevet Online Markedsførings Bureau. Vi hjælper dig og din virksomhed med at få succes online gennem SEO, online annoncering, konverteringsoptimering og digital strategi.

SMV-specialiseret

Med stor erfaring med at vækste små– og mellemstore virksomheder gennem digital marketing kender vi SMVernes behov og udfordring, og vores samarbejdsform er tilpasset dertil.

Ærlig rådgivning

Det er ingen hemmelighed, at SearchComet også skal drive forretning, men omdrejningspunktet for vores rådgivning har altid til formål at vækste din forretning først!

Gennemsigtighed

Vi er svært begejstret for data, og det håber vi også, vores kunder er/bliver. Derfor har vi skabt et gennemsigtigt samarbejde, hvor din data er tilgængelig i dit eget KPI Dashboard.

SERVICES

Sådan skaber vi resultater

Vi har fire primære services inden for digital marketing. Her har vi fokuseret vores forretning omkring dét, vi er gode til – og som vi mener skaber de bedste muligheder for at udvikle din forretning og indfri dine målsætninger.

Organic (SEO)

Får din virksomhed nok organisk trafik? Hos SearchComet kan du få eksperthjælp, så du kan opnå bedre placeringer i Google.

Paid Advertising

Vi hjælper dig med opsætning, optimering og videreudvikling af dine konti, så du opnår de bedste resultater med dit annoncebudget.

Data & Insights

Vi arbejder datadrevet og resultatsfokuseret med vores kunder. Derfor vil vi altid sørge for, at dine datakilder fungerer korrekt.

Strategy

Søger du en tæt sparringspartner, der kan løfte hele din online forretning? Så læs om, hvordan vi arbejder med digital strategi.

CASES

Resultaterne af vores arbejde

Vi er utrolig glade for alle vores kunder, og vi bestræber os altid på at skabe de bedste resultater. Her er nogle af de samarbejder, som vi har fået lov til at dele med jer, og hvor vi er særligt stolte af de skabte resultater.

DET RETTE MATCH

Er vi det rigtige bureau for jeres forretning?

Inden du indleder et samarbejde med os, sørger vi altid for en grundig forventningsafstemning. Vi synes, det er vigtigt at få italesat værdierne, så vi sikrer, at der er et godt match inden igangsættelse. Herunder er der nogle typiske kendetegn på et godt og mindre godt match.

Vi er et godt match, hvis I...

Vi er nok ikke de rigtige, hvis I...

KONTAKT OS

Skal vi skabe synlighed for din virksomhed?

Søger du specialister i digital marketing, og har du brug for et team, der kan skabe synlighed for din virksomhed? Ikke nok med at vi er eksperter med stor erfaring inden for mange brancher, men vi formår også at gøre det forståeligt for dig, som netop skal til at starte rejsen.

Christian Jessen
Marketing specialist & Partner

Christian Jessen
Marketing specialist & Partner

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.