...

Så hvad koster digital marketing?

Prøv vores beregner og få svaret på kun 60 sek.

Hvad koster digital markedsføring?

Prisen for din digitale markedsføring afhænger af konkurrencen i din branche samt dine ambitioner og budget. Hvis du har skyhøje forventninger til din markedsføring, så vil det naturligvis kræve et større budget at opnå. Derfor vil den aktuelle pris altid være afhængig af flere faktorer, der skal bestemmes i en dialog inden igangsættelse af ethvert samarbejde.

Vi ønsker at opnå dine mål, og derfor skal løsningen være gearet mod dette. Her hjælper vi dig med at identificere realistiske mål, hvor der er forventningsafstemning om processen og resultaterne. Dette er nemlig den eneste måde hvorpå vi kan opbygge et troværdigt og velfungerende samarbejde.

For de forskellige marketing-discipliner er prisen afhængig af forskellige faktorer. Dette beskrives kort i nedenstående.

 

Hvad koster SEO

SEO (søgemaskineoptimering) som disciplin er et spørgsmål om analyse og optimering af indhold. Her er løsningens størrelse direkte proportionel med det arbejde, der kan nås udført gennem måneden. Hvis vi derfor har flere timer, så vil vi blot nå mere, og hvis vi har færre timer, så vil vi derfor blot nå mindre.

Derfor kan SEO-løsninger også nemt skaleres op og ned, alt efter dine ambitioner og hvor travlt du har med at opnå vækst og succes. SEO er en hård og lang rejse, og resultater skabes over måneden og år, og kan derfor ikke forventes fra første uge. Når en placering er opnået med SEO, så vil denne placering dog typisk hænge ved langt ude i fremtiden.

Selvom SEO derfor kræver meget arbejde, så er resultaterne vedvarende, så dine nye placeringer kan skabe værdi over en lang periode. Det øger den lifetime-value du kan forvente af SEO-indsatsen.

En anden vigtig faktor i enhver SEO-løsning er også, om du selv ønsker at være involveret i processen. Hvis vi som dit bureau både skal analysere, udarbejde forslag samt implementere på siden, så vil det naturligvis kræve flere timer, end hvis vi blot skal analysere og udarbejde forslag til optimering, hvor du så selv kan implementere vores forslag.

Derfor skal vi også have identificeret dine interne ressourcer, så løsningen tager højde for dette.

I vores prisberegner har vi lavet et estimat, der tager udgangspunkt i et meget gennemsnitligt samarbejde. Her kan prisen dog skrues op eller ned baseret på dine midler, ambitioner og dit ønsker til involvering. Vi anbefaler derfor, at du tager fat i os, hvis du ønsker et mere specifikt estimat. For de fleste kan prisberegneren dog give en god idé om, hvad SEO kan koste.

 

Hvad koster annoncering på Google? (Google Ads)

Prisen på Google Ads er afhængig af to forskellige faktorer, nemlig hvad dit annoncebudget er samt hvilke typer annoncering du skal køre. Hvis du er en B2C webshop, så har du f.eks. flere muligheder, end hvis du er en B2B eller servicevirksomhed. Dette skyldes, at webshops har en række andre værktøjer til rådighed på Google Ads, som kræver ekstra opsætning og optimering.

Dit annoncebudget kan variere fra et par tusinde til adskillige hundrede tusinde kroner om måneden. Vi anbefaler, at du som minimum har 1.000 kr. om måneden i annoncebudget, men for de fleste vil det være lønsomt at have højere budgetter.

Når budgettet stiger, så vil der komme mere trafik, og derved også mere data, som vi skal analysere og optimere efter. Derfor er der et naturligt forhold mellem antallet af nødvendige timer og annoncebudgettet. Her vil vi indlede en dialog inden igangsættelse, hvor vi får fastlagt et annoncebudget, så vi kan lave et estimat der passer til dette.

Google Ads er baseret på en CPC-model ift. afregning, hvilket betyder, at du først betaler Google, når en person har klikket på din annonce. Selve eksponeringerne på Google er derfor ganske gratis. Klikprisen kan vi selv styre, og derfor kan vi nemt justere på klikpriser, for at få det til at passe til dit annoncebudget. Du betaler derfor ikke mere, end du har lyst til.

I optimeringsarbejdet vil vi optimere din konto og få det meste ud af dit budget. Derudover vil vi optimere dine søgeord, annoncer og kampagner, så der opnås de bedste muligheder for succes. Netop derfor skal du investere i et professionel Google Ads bureau, som har erfaringsgrundlaget til at kunne foretage de rette justeringer til din konto.

Derudover slipper du naturligvis for en masse stress og forvirring, så du har mere tid til at fokusere på din forretning. Kontakt os for at høre mere om mulighederne for et samarbejde.

 

Hvad koster Facebook annoncering (Facebook Ads)?

Facebook Ads kræver en del optimering i form af udarbejdelse af professionelle kreativer og content, der kan skabe engagement og interesse hos dine brugere. Derudover skal der hele tiden roteres og testes målgrupper, eftersom målgrupper løbende bliver overeksponeret, hvilket får effektiviteten til at falde over tid.

Derfor skal der hele tiden optimeres, når du kører annoncering på Facebook, hvis du vil bevare din effektivitet på platformen. Ligeledes, hvis dit budget er stort, så vil denne proces blive accelereret, hvilket kræver endnu flere nye opsætninger og løbende optimering af materiale og målretninger.

Derfor vil din pris på Facebook annoncering afhænge af, hvor mange timer det vil tage at administrere dit budget og kampagner. En anden faktor er din ambitioner og din kampagneplan, for hvis du ønsker hyppig opsætning og fokusskifte, så vil det naturligvis sætte større krav til timerne.

Din pris for Facebook annoncering vil derfor afhænge af mange faktorer. I vores prisberegner har vi dog regnet med et antal timer, der typisk matcher virksomheder i din branche. Prisen kan dog ned- og opskaleres alt efter, hvor stort dit marketingbudget og ambitioner er. Beregneren giver dog en god indikation af, hvad du typisk ville kunne forvente.

Facebook er et medie med henblik på at skubbe beskeder ud til brugere, der ikke nødvendigvis står direkte i en købssituation. Derfor er der også mange følgevirkninger som et resultat af annonceringen. Du vil ikke kun kunne opnå konverteringer direkte fra annonceringen, men du vil samtidig også øge brandkendskabet, så brugerne kan konvertere på længere sigt. Der er derfor mange fordele ved at annoncere på Facebook.

Det kan dog også være svært at overskue, hvad du skal bruge på Facebook Ads, og alt dette og mere til kan vi hjælpe dig med at finde svar på under vores opstartsproces. Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

 

Hvad koster annoncering på LinkedIn (LinkedIn Ads)?

LinkedIn Ads kan være et dyrt medie, og derfor er det vigtigt, at du er omhyggelig med din annonceopsætning. Her kan vores specialister hjælpe dig med at lave profesionelle og effektive annoncer, der opnår de bedst mulige resultater på LinkedIn.

På LinkedIn skal der arbejdes ihærdigt med udarbejdelse af nye annoncer og test af målgrupper. Dette skyldes, at målgrupper på LinkedIn ofte er meget små, og derfor skal der ske hyppig rotation af målgrupper, for at dine annoncebudskaber forbliver friske og interessante blandt dig segment.

Hvis du ikke gør dette, så vil din klikpris stige, og her ser vi ofte en klikpris helt op til (eller forbi) 70 kr. På den anden side kan en veloptimeret og højrelevant annonce få klikpriser helt ned til 5 kr., hvilket er næsten uhørt på platformen. Det er netop dette store spænd i klikpris, der retfærdiggør at du skal få en ekspert til at varetage din annoncering på LinkedIn.

Prisen for administration af dine LinkedIn annoncer vil være baseret på flere faktorer, heriblandt dit annoncebudget, dine ambitioner og det estimerede arbejde ifm. udarbejdelse af kreativer og omfanget af tests. I vores prisberegner har vi dog lavet et realistisk bud på, hvad andre virksomheder i din branche typisk betaler baseret på deres budgetstørrelser og ambitioner på platformen.

I sidste ende skal vi dog i en dialog, for at finde frem til din reelle pris. Hvis du derfor ønsker et tilbud, så kan du kontakte os helt uforpligtende. Vi tager gerne en snak med dig om mulighederne og hjælper dig med at bestemme, om LinkedIn er det rette valg for din situation og dine mål.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.