...

Hastighedsoptimering

Hastighed er en ekstremt vigtig ranking-faktor — har I styr på jeres load-tider?

Fordelene

Hvad får du ud af et hastighedsoptimeret website?

Din hjemmesides hastighed har aldrig været vigtigere. Google rullede en ny opdatering ud, der havde fokus på “Core Web Vitals” som essentielle faktorer i vurderingsprocessen af hjemmesider. Core Web Vitals omhandler tre forskellige værdier, der på forskellige måder måler hastigheden og den teknisk brugervenlig på din hjemmeside. Ved at optimere dine Core Web Vitals-værdier, kan du forvente at ranke højere på Google.

Core Web Vitals

Google har nu bekræftet, at Core Web Vitals-værdier er ranking-faktorer, og derfor skal du nu tage din hjemmesides hastighed seriøst.

Bedre brugeradfærd

Få en hurtigere hjemmeside, der skaber den optimale brugeradfærd, hvilket indirekte vil øge din hjemmesides synlighed.

Bliv nr. 1 på Google

Synlighed er nu en ranking-faktor, og derfor skal du have en hurtig hjemmeside for at blive nr. 1 i Googles søgeresultat.

Andre discipliner under SEO:

Mulighederne

Hvordan gør vi dit website hurtigere?

Ved at analysere din hjemmeside kan vi identificere forbedringspotentiale på din hjemmeside. Her kan vi blandt andet se på Core Web Vitals-værdier, hvor vi kan komme med forslag til, hvordan du kan forbedre din sides hastighed.

DET RETTE MATCH

Er vi det rigtige bureau for jeres forretning?

Inden du indleder et samarbejde med os, sørger vi altid for en grundig forventningsafstemning. Vi synes, det er vigtigt at få italesat værdierne, så vi sikrer, at der er et godt match inden igangsættelse. Herunder er der nogle typiske kendetegn på et godt og mindre godt match.

Vi er et godt match, hvis I...

Vi er nok ikke de rigtige, hvis I...

KONTAKT OS

Skal vi skabe synlighed for din virksomhed?

Søger du specialister i digital marketing, og har du brug for et team, der kan skabe synlighed for din virksomhed? Ikke nok med at vi er eksperter med stor erfaring inden for mange brancher, men vi formår også at gøre det forståeligt for dig, som netop skal til at starte rejsen.

Morten Lundgaard
Marketing specialist & Partner

Morten Lundgaard
Marketing specialist & Partner

Mere i dybden

Hvad er Core Web Vitals?

Core Web Vitals er et koncept, der består af en række primære værdier, der måler din hjemmesides hastighed og tekniske brugervenlighed. Det drejer sig om tallene LCP, FID og CLS (se beskrivelserne herunder for en uddybning). Google har fortalt, at Core Web Vitals nu er en central del af SEO, da disse værdier nu bliver brugt i Googles ranking-algoritme. Ved at sikre at Core Web Vitals-værdierne er optimerede, kan du derfor forvente at se et løft i din organiske synlighed på Google – og omvendt kan du forvente at se et fald i synlighed, hvis din hjemmeside ikke lever op til Core Web Vitals-kravene.
 
Det er vigtigt at sige, at Core Web Vitals som udgangspunkt består af meget tekniske værdier, og det er derfor værdier, der skal optimeres gennem udvikling af hjemmesiden – ofte med programmering. I nogle tilfælde kan Core Web Vitals dog optimeres gennem relativt simple tiltag som f.eks. korrekt komprimering, aktivering af funktioner eller lignende, hvilket kan være nemt at implementere.
 
Under et SEO-samarbejde vil vi blandt andet fokusere på Core Web Vitals, for at identificere udfordringer og foreslå løsninger til forbedring af disse værdier. Dette kan f.eks. være korrekt komprimering af billeder, fjernelse af unødvendige scripts og lignende faktorer, der spiller ind i din hjemmesides tekniske sundhed.

Largest Contentful Paint (LCP)

LCP er en måling af, hvor hurtigt en hjemmesides primære indhold loades på siden. Denne værdi fortæller os derfor, hvor hurtigt den primære tekst, billede eller video loades på hjemmesiden.

En hjemmeside skal sigte efter at have en LCP tid på maksimum 2,5 sekunder, men gerne mindre. Hvis en hjemmeside har en LCP på over 2,5 sekunder, så vil det kunne resultere i et tab i synlighed.

Med det “primære indhold” menes der det største element, der loades på en side, og som er synlig på skærmen ved indledende load. Det vil derfor typisk være et banner, en bannervideo eller en stor tekstboks. Ved at sikre at disse loades hurtigt og tidligt i load-processen, kan vi optimere LCP-værdien.

First Input Delay (FID)

FID fortæller om forholdet mellem, at der interageres med elementer på din side, til at din side kan håndtere den aktuelle handling.

Hvis en bruger klikker på en knap, hvor længe går der så, til at brugeren egentligt bliver sendt over på den nye side, som knappen linker til? Det er denne responsivitet FID-scoren fortæller os om.

En god FID fører til god brugervenlighed, da en sløv hjemmesiden med dårlig FID score vil betyde, at brugerne potentielt vil forlade siden, fordi siden og funktionerne er for sløve, og derfor skaber frustration.

FID skal gerne være på maksimum 100 millisekunder, og igen vil en højere FID kunne betyde tab af synlighed på Google. FID kan optimeres gennem komprimering af indhold, så load-processen hurtigt overstås, så der kan fokuseres på interaktiviteten og funktionerne forbundet med elementerne på hjemmesiden.

Cumulative Layout Shift (CLS)

CLS fortæller os, hvor mange af elementerne på siden, der skifter position, når nyt indhold loades ind. Når der er en dårlig CLS-score, betyder det derfor, at indholdet flytter meget rundt på siden, hvilket kan føre til fejlklik og frustrationer hos brugerne.

CLS-værdien skal være på 0,1 eller mindre. Der er mange tekniske aspekter involveret i CLS, og det kan derfor være svært at forbedre. Det er ofte forbundet med hjemmesidens tema og sidens opbygning samt brug af funktioner som lazy-loading og lignende.

Vi hjælper med at optimere din hjemmesides hastighed

Udviklingen bevæger sig kun i én retning, og der er ingen tvivl om, at hastigheden på din hjemmeside bliver mere og mere vigtigt. 

Dette er på mange måder et resultat af manglende tålmodighed hos befolkningen, hvor der stilles større og større krav til hjemmesidernes hastighed – selv på langsomme mobil-netværk.

Dette understøttes af en række undersøgelser, der tydeligt demonstrerer hvordan brugerne nemt bliver frustrerede ved langsomme hjemmesider.

En undersøgelse har vist, at konverteringsraten falder med 4,42% for hvert ekstra sekund der går, over de indledende 5 sekunder af loadhastigheden (Portent, 2019).

Ligeledes stiger afvisningsprocenten (bounce rate) med 123%, når en hjemmesides loadhastighed går fra 1 til 10 sekunder (Google/SOASTA Research, 2017).

Og selv ganske få sekunder kan medføre store stigninger i afvisningsprocenten, som illustreret herunder:

Effekten af loadhastigheden fra 1 sek. til...

Oversigt over stigning i afvisningsprocenter som et resultat af manglende hastighedsoptimering

– og de procentmæssige stigninger i afvisningsprocenten stiger år for år, da brugerne bliver mere og mere utålmodige over for langsomme hjemmeside.

Hvis din hjemmeside derfor ikke er hurtig nok, kan det hurtigt blive en god forretningsbeslutning at få optimere sidens hastighed, da dette kan øge have en positiv effekt på afvisningsprocenten, konverteringsraten og din synlighed.

Hvis du ønsker at få indsigt i din egen hjemmesides hastighed og hvad der kan gøres, for at optimere din hjemmesides hastighed, så er du velkommen til at tage fat i os for en uforpligtende snak om mulighederne for et samarbejde.

Christian Jessen
CEO & Partner

Skal vi tale om dine muligheder?

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.