...

On-page SEO

Få optimeret din side ud fra de ranking-faktorer, der virker, så du kan indtage førstepladsen på Google

Fordelene

Hvorfor skal du investere i on-page SEO?

Googles søgemaskine står for over 94% af alle søgninger på nettet, og op til 80% af brugere fokuserer kun på de organiske søgeresultater. Derfor er det ikke så underligt, at 61% af marketingansvarlige siger, at SEO og forbedring af deres organiske placeringer er en topprioritet for dem.

Det er dog ikke nemt at få de øverste placeringer på Google, og det kræver, at du sætter ind på alle relevante områder og løfter din hjemmeside på en strategisk og struktureret måde. Det gøres heller ikke lettere af, at Google ikke selv oplyser, hvordan disse placeringer opnås. Det er derfor op til os at optimere ud fra vores specialisterfaring og anerkendte best-practice principper. Dette gøres ved hjælp af on-page SEO.

Målbar udvikling

Som kunde hos os får du adgang til vores søgeordsmonitorering. Her kan du altid følge udviklingen af hvert enkelt søgeord. Og dataen opdateres dagligt.

Investering i fremtiden

Konkurrencen går kun én vej – og det er derfor vigtigt at komme i gang med SEO hurtigt. Alternativt kan man kun være synlig med annoncering, hvilket skaber et økonomisk pres på dit annoncebudget.

Bedre brugervenlighed

Når vi foretager on-page SEO på dit website, vil det ofte resultere i en bedre brugervenlighed på din hjemmeside, da vi matcher forbrugernes søgeord med indholdet på din hjemmeside.

Andre discipliner under SEO:

Mulighederne

Hvordan hjælper vi dig med on-page SEO?

SearchComet kan hjælpe dig med on-page SEO på din hjemmeside – på den helt rigtige måde, så du får den bedste mulighed for succes. Vi hjælper med:

Vi monitorerer din søgeordsudvikling nøje, så vi kan se effekten af rettelser og tilføjelser til siden, og herved kan vi strategisk justere på siden, hvor vi ved, at du opnår de bedste resultater.

Med mange års erfaring inden for SEO, er vi eksperter i, hvordan man bedst muligt skaber succes med on-page SEO. Vi kender til Googles mange forskellige ranking-faktorer, og vi følger udviklingen nøje, så vi kan sikre os, at vi altid skaber den bedste on-page SEO af din hjemmeside.

Er du interesseret i at høre mere om en SEO-løsning hos SearchComet, så kontakt os for at høre mere om dine muligheder.

DET RETTE MATCH

Er vi det rigtige bureau for jeres forretning?

Inden du indleder et samarbejde med os, sørger vi altid for en grundig forventningsafstemning. Vi synes, det er vigtigt at få italesat værdierne, så vi sikrer, at der er et godt match inden igangsættelse. Herunder er der nogle typiske kendetegn på et godt og mindre godt match.

Vi er et godt match, hvis I...

Vi er nok ikke de rigtige, hvis I...

KONTAKT OS

Skal vi skabe synlighed for din virksomhed?

Søger du specialister i digital marketing, og har du brug for et team, der kan skabe synlighed for din virksomhed? Ikke nok med at vi er eksperter med stor erfaring inden for mange brancher, men vi formår også at gøre det forståeligt for dig, som netop skal til at starte rejsen.

Morten Lundgaard
Marketing specialist & Partner

Morten Lundgaard
Marketing specialist & Partner

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.